Vira, JWW-12, DKJV-16, SEJV-16, NORDJV-16,
SEV-13-16, NORDCH, SECH SEA FIRE’s VIRACOCHA
efter en utställningsturné i Tyskland
Lisa, SEV-18, SE UCH
BED'YKINS
TUMME-LISA
Sessan, DKV-16, EUW-15, NOV-16, NORDV-15,
SEV-14-15-16, NORD UCH
CHIEN NOBLE REVEL


Nella - DKJV-16, SEJV-16, NORDV-16, SEV-16,
SECH, NOCH, DKCH, FINCH, NORDCH
BED'YKINS
ASPENELLA-CAMELLA


Prince - SEJV-15, SEV-15-16, NORDV-15,
NORDUCH, SEUCH CHIEN NOBLE ROMAINS

Tösen, DKJV-16, NOJV-16, SEJV-16, NORDV-16
BED'YKINS FAVORIT TÖSABIT

Full fart i den vackra
 
  Öländska naturen

Pajas
Vira 4 månaderRevaReva